• Akyıldız Kimyevi

Faaliyet Alanları

 Firmamız tarafından katı sıvı gaz yangınlarında kullanılmak üzere ABC kuru kimyevi yangın söndürme tozu, sıvı ve gaz yangınlarında kullanılmak    üzere BC kuru kimyevi yangın söndürme tozu üretimi yapılmaktadır.

Kuru Kimyevi Yangın Söndürme Tozu 
ABC Kuru Kimyevi Yangın Söndürme Tozu : Katı, sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır. 
ABC 40  Yangın Söndürme Tozu ve ABC 90 Yangın Söndürme Tozu olarak 2 gruptur.
Bu tozlar monoamonyum fosfat, amonyum sülfat ve mineral bileşenidir.

BC Kuru Kimyevi Yangın Söndürme Tozu : Sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır.
Sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat ve mineral içeriklidir
BC 40 ve BC 90 ürünlerinden oluşur.

Mineral madenciliği : İnşaat, tarım, ilaç, boya, plastik sektörünün ihtiyacı olan talk, kaolen, zeolit, dolamit, manyezit, kuvars, kalsit ürünlerinin üretimi yapılmaktadır.
.
Yurtiçi ve yurtdışı satışımız vardır.