Yangın Türleri

Yangın Türleri
Hayatımızda oldukça fazla karşılaşacağımız tehlikelerden olan yangının birçok türü bulunuyor. Dışarıdan görünümü yanı gibi gözükse de hepsinin farklı farklı oluşumu vardır ve  4 adet yangın türü bulunmaktadır. Her yangın türü ile sürekli karşı karşıya gelmesek de bazısı genel olarak karşılaştığımız türlerdendir. 

Yangın Sınıfları 
A Sınıfı Yangınlar
Katı yanıcı maddelerin meydana getirdiği tehlikeli yangın türleridir. Bir diğer ismi de adi yangınlardır. Bu gruba metaller dışındaki bütün yanabilir maddeleri dahil edebiliriz. Bu yüzden yelpazesi oldukça geniş bir sınıftır. Odun tahta kömür kağıt gibi birçok katı maddeyi buraya dahil edebiliriz. Sıvı söndürücüler bu tür yangınları söndürmede oldukça etkilidir. Sıvı söndürücülerin yanında kimyasal yangın tozu da oldukça etkili söndürücü elemanlardandır.

B Sınıfı Yangınlar
Sıvı yanıcıların oluşturduğu yangın tipleri sınıfıdır. Genel olarak benzin alkol tiner boyalar gibi maddelerden oluşurlar. En bilinen temel özelikleri kor oluşturmadan yüksek alevli şekilde yanmalarıdır. Söndürmesinde yaygın olarak kullanılan madde köpüktür. Bu tür maddelerde en etkilisi de köpüktür. Ancak Köpük başlangıçta yani yangın daha küçük yere etki ettiği sırada kullanılabilir. Köpüğün yanında kimyasal yangın tozu da oldukça etkilidir.

C Sınıfı Yangınlar
Gaz halindeki yanıcı maddelerin oluşturduğu yangın türüdür. LPG doğalgaz etan metan propan  amonyak gibi yanıcı gazların yanması ile meydana gelen yangın türüdür. Söndürme işlemlerinden en etkilisi ilk önce gaz akışını durdurup sonra söndürmektir. Bu tür yangınların söndürülmesinde halokarbonlar ve kimyasal yangın tozu yer almaktadır.

D Sınıfı Yangınlar
Yanabilen hafif metallerin meydana getirdiği yangın çeşitleridir. Bu metaller alüminyum magnezyum çinko titanyum karpit sodyum potasyum gibi hafif metallerdir. En bilinen özellikleri arasında alevsiz ve korlu yanmalarıdır. Ayrıca yüksek sıcakta yanmaları da oldukça bilinen özelliklerindendir. Söndürme işlemlerinde halokarbonlu söndürücüler oldukça etkilidir. Bu yöntemin yanında kimyasal yangın tozu kullanımı da oldukça yaygın yöntemlerdendir. Bu yangın türlerini söndürürken kesinlikle su kullanılmamalıdır. Çünkü yangın esnasında oluşacak yüksek sıcaktan ötürü su ayrışacak ve açığa hidrojen gazı çıkacaktır. Bu da tehlikeli bir durum yaratacaktır. Yangın söndürme durumlarında ise bu yüzden yangın tozu en olumlu sonuçlar vermektedir.